Egy cég hatékony működése, és jó hírneve érdekében össze kell hangolnunk az egyéni érdekeket és a vállalat érdekeit.

Meg kell fogalmaznunk, mi akar elérni a cégünk, mire törekszik, hogyan, milyen munkával, és minőségbiztosítással kívánja a célját  elérni, és ennek érdekében mit vár el a munkatársaitól. Ha mindezt megfogalmazzuk, aláírjuk, „érvénybe léptetjük” és minden dolgozóval megismertetjük, megalkottuk  a cég küldetés-nyilatkozatát, értékrendjét, vagy angol kifejezéssel a „Mission statement”- jét.

Fontos, hogy a küldetésnyilatkozat mindenki számára hozzáférhető legyen, mindenki magára nézve kötelezőnek ismerje el, és ami a legfontosabb: Higgyen benne!

A hagyományos és a rugalmas szervezetek közötti különbségeknek négy vetülete van: a felső vezetés irányultsága, a kialakítás preferenciái, a változtatás stratégia és a változtatási folyamat.

A cég, mint tudjuk, a külső és belső környezet hatására állandó versenyhelyzetben van, mindig késznek kell lennie a megújulásra. Ahhoz azonban, hogy a szervezetben ezek a folyamatok sikeresen mehessenek végbe, a cég  tagjainak, dolgozóinak is azonosulni kell a célokkal és kihívásokkal, és képesnek kell lenniük mindezeknek megfelelni. ( Lsd : Mission statement)

Egy-egy munkacsoport esetében a munkateljesítményre ható tényezők:


•    csoportkohézió
•    társas kapcsolatok
•    vezetői stílus hatása a stressz mértéke, forrásai
•    a Munkavállalók egymás közti viszonyrendszerének minőségi jellemzői,
•    teljesítményt alakító tényezők, pl. norma, elvárás-rendszer
•    munkahelyi körülmények ( irodákban fűtés, irodás, székek, asztalok, levegő, fény, növények, nem irodákban: a munkához képesti igényes környezet, és felszerelés, jó munkaszervezés)

Legfontosabb munkavállalói elvárások:

•    Az elismerés, az előrelépési, karrierlehetőségek
•    A megfelelő bérezés
•    A pályamódosítás lehetősége
•    A felettessel való jó kapcsolat
•    Jó munkakörülmények, korszerű munkaeszközök, felszereltség
•    Jó munkaszervezés

Az alapvető értékek gyorsan és egyértelműen körvonalazódnak: a szakmai kompetencia elvárt szintje, a teljesítményhez való viszony elvárt szintje, a vezetői stílus (önállóság vagy engedelmesség), az érzelmek megjelenésének elfogadottsága vagy elutasítása, a bizalom-bizalmatlanság, az egymás fölött gyakorolt kontroll mértéke.

Ne feledjük : a legnagyobb motiváló erő a céghez való elköteleződés, ez viszont mindig emberi kapcsolatok rendszere!

Hirdetés

Műkörmös tanfolyam - képzések
Műköröm díszítés -kombinált köröm
Műkörmös kereső - körmös oldalak
Francia műköröm - köröm minták
Műkörömépítő szakemberek
Műköröm minták - műköröm képek
Műkörmök - műkörmösök alkotásai

Körmös Honlapok

Kis Jusztina
Ágoston Fanni
Suborits Timea
Díva Nails - Műköröm Miskolc
Tábori Tímea
Szűcs Viktória
Berki Erika
Bodnár Zsuzsanna

Copyright © 2009 Informax - Minden jog fenntartva