Csoport

A csoportról általában

A kiscsoport az ember legtermészetesebb közege. A következő kategória a húsz-harminc fős létszám, itt már más jellegzetességek uralják a csoportok életét, mint az ennél nagyobb szervezetekét.

Hasonlít a családi , vagy kommunális közösséghez, az emberek jól ismerik egymást, ismertek az elvárások, értékrendek, és kommunikációs normák egymást, mindenki tudja, hogy kivel hogyan kell bánnia.

Ekkora közösséggel működő  szervezet még nagyon rugalmas, a változtatásokról pillanatok alatt lehet dönteni, azok következményeiről a résztvevők azonnal tudomást szereznek A csapat nagy és közös erőfeszítéseket tesz és a heves nézeteltérések is inkább konstruktív jellegűek. A tolerancia egymás különbözősége irányában nagyobb. Aki a közös célért dolgozik, annak jobban elfogadják egyéni eltéréseit, egyénibb jellemvonásait. Nagyon erős a csoport összetartása, un. kohéziója, és ennek következtében a csoport identitása, a „mi tudat”.

Az alapvető értékek gyorsan és egyértelműen körvonalazódnak: a szakmai kompetencia elvárt szintje, a teljesítményhez való viszony elvárt szintje, a vezetői stílus (önállóság vagy engedelmesség), az érzelmek megjelenésének elfogadottsága vagy elutasítása, a bizalom-bizalmatlanság, az egymás fölött gyakorolt kontroll mértéke.

A kezdő csapatban résztvevő, abba jól beilleszkedni tudó tagok a későbbiek folyamán is nagyobb biztonságban érzik magukat, mivel jobban ismerik a bizonytalanságérzet csökkentéséhez vezető utat. Az újabb munkaerő iránti szükséglet viszont megbontja a szervezet addigi belső egyensúlyát, és változást von maga után. Az egyénnek új szerepeket, új viselkedési módokat kell kialakítania: újra kell definiálnia saját szervezeti azonosságtudatát, identitását.

A szervezeti kultúrának, a hierarchiának nagy szerepe van egy csoport alakulásában. Mivel a csoport nem egyszerűen az azt alkotó tagok statisztikai összessége, így a vállalatok számára bonyolult feladat a csoport életének szervezése, alakítása, abból a célból, hogy a csoport, és az egyének teljesítménye is optimális legyen. A munkacsoportok viszonylag állandó társulások, ahol a tagok kölcsönös függés keretében tevékenykednek. Minden csoportnak megvan az egyéni története: az alakulás, a működés, átalakulás és az esetleges felbomlás.

A munkacsoport viselkedését, állapotát csak akkor érthetjük meg, ha a tagok egymásra való kölcsönhatását vizsgáljuk, vagyis a kölcsönhatások eredőit. Az egyén csoporthoz kötődését számos tényező befolyásolja: a vezetővel való viszony, a többiekkel való viszony.
Melyek lehetnek a kölcsönhatások, viszonyok vizsgálatának szempontjai?

Pl:
a csoport teljesítménye, és igényszintje hasonló-e a saját elvárásaihoz, értékrendjéhez.
-Feladatköre, felelősségi köre megfelelő teret biztosít-e számára ahhoz, hogy az elégedettség érzésével végezhesse munkáját.
-Betölti-e a csoport azt a funkciót, hogy az egyén a csoporthoz tartozónak érzi magát, értékrendjéhez viszonyulni szeretne.

A csoportban való viselkedésnek is számos típusa van:


-Függetlenség: a személy bízik a csoportban, és bízik a saját erőforrásaiban, ítéleteiben is. Dinamikus, vitális, ha véleménye eltér a csoportétól, azt nem veti el, hanem kiáll amellett.
-Függetlenség, de a csoporttól való bizonyos távolságtartással: az egyén a csoport céljaiért tevékenykedik, de leginkább saját elveit, elképzeléseit követi. Ebből kevéssé enged, a csoport kevésbé tudja formálni őt.
-Engedékenység: a személy ítéletei befolyásolhatók. Ez bekövetkezhet úgy, hogy a személy nem is veszi észre, hogy megváltoztatta a véleményét, de bekövetkezhet úgy is, hogy a véleménye nem változik, az aktuális viselkedése azonban a csoport nyomásának megfelelően alakul.

Sajnos, azt a gyakorlat is igazolja, hogy elköteleződés nélkül a munkacsoport tagjai nem teljesítenek azon a szinten, ami egyébként a saját, állandó, már kialakult magas igényszintjüknek megfelelne. Elköteleződés nélkül az egyén nem érzi magáénak az elért eredményeket, és felelősséget sem érez azokért.

 

Körmös Honlapok

Virginia
Pongó Melinda
Biró Balázs
Lara
Nagy Zsuzsa
Hegyi Krisztina
Jegyes-Molnárné Hajdu Krisztina
Díva Nails - Műköröm Miskolc
Copyright © 2009 Informax - Minden jog fenntartva