A csoportról általában

A kiscsoport az ember legtermészetesebb közege. A következő kategória a húsz-harminc fős létszám, itt már más jellegzetességek uralják a csoportok életét, mint az ennél nagyobb szervezetekét.

Hasonlít a családi , vagy kommunális közösséghez, az emberek jól ismerik egymást, ismertek az elvárások, értékrendek, és kommunikációs normák egymást, mindenki tudja, hogy kivel hogyan kell bánnia.

Ekkora közösséggel működő  szervezet még nagyon rugalmas, a változtatásokról pillanatok alatt lehet dönteni, azok következményeiről a résztvevők azonnal tudomást szereznek A csapat nagy és közös erőfeszítéseket tesz és a heves nézeteltérések is inkább konstruktív jellegűek. A tolerancia egymás különbözősége irányában nagyobb. Aki a közös célért dolgozik, annak jobban elfogadják egyéni eltéréseit, egyénibb jellemvonásait. Nagyon erős a csoport összetartása, un. kohéziója, és ennek következtében a csoport identitása, a „mi tudat”.

Az alapvető értékek gyorsan és egyértelműen körvonalazódnak: a szakmai kompetencia elvárt szintje, a teljesítményhez való viszony elvárt szintje, a vezetői stílus (önállóság vagy engedelmesség), az érzelmek megjelenésének elfogadottsága vagy elutasítása, a bizalom-bizalmatlanság, az egymás fölött gyakorolt kontroll mértéke.

A kezdő csapatban résztvevő, abba jól beilleszkedni tudó tagok a későbbiek folyamán is nagyobb biztonságban érzik magukat, mivel jobban ismerik a bizonytalanságérzet csökkentéséhez vezető utat. Az újabb munkaerő iránti szükséglet viszont megbontja a szervezet addigi belső egyensúlyát, és változást von maga után. Az egyénnek új szerepeket, új viselkedési módokat kell kialakítania: újra kell definiálnia saját szervezeti azonosságtudatát, identitását.

A szervezeti kultúrának, a hierarchiának nagy szerepe van egy csoport alakulásában. Mivel a csoport nem egyszerűen az azt alkotó tagok statisztikai összessége, így a vállalatok számára bonyolult feladat a csoport életének szervezése, alakítása, abból a célból, hogy a csoport, és az egyének teljesítménye is optimális legyen. A munkacsoportok viszonylag állandó társulások, ahol a tagok kölcsönös függés keretében tevékenykednek. Minden csoportnak megvan az egyéni története: az alakulás, a működés, átalakulás és az esetleges felbomlás.

A munkacsoport viselkedését, állapotát csak akkor érthetjük meg, ha a tagok egymásra való kölcsönhatását vizsgáljuk, vagyis a kölcsönhatások eredőit. Az egyén csoporthoz kötődését számos tényező befolyásolja: a vezetővel való viszony, a többiekkel való viszony.
Melyek lehetnek a kölcsönhatások, viszonyok vizsgálatának szempontjai?

Pl:
a csoport teljesítménye, és igényszintje hasonló-e a saját elvárásaihoz, értékrendjéhez.
-Feladatköre, felelősségi köre megfelelő teret biztosít-e számára ahhoz, hogy az elégedettség érzésével végezhesse munkáját.
-Betölti-e a csoport azt a funkciót, hogy az egyén a csoporthoz tartozónak érzi magát, értékrendjéhez viszonyulni szeretne.

A csoportban való viselkedésnek is számos típusa van:


-Függetlenség: a személy bízik a csoportban, és bízik a saját erőforrásaiban, ítéleteiben is. Dinamikus, vitális, ha véleménye eltér a csoportétól, azt nem veti el, hanem kiáll amellett.
-Függetlenség, de a csoporttól való bizonyos távolságtartással: az egyén a csoport céljaiért tevékenykedik, de leginkább saját elveit, elképzeléseit követi. Ebből kevéssé enged, a csoport kevésbé tudja formálni őt.
-Engedékenység: a személy ítéletei befolyásolhatók. Ez bekövetkezhet úgy, hogy a személy nem is veszi észre, hogy megváltoztatta a véleményét, de bekövetkezhet úgy is, hogy a véleménye nem változik, az aktuális viselkedése azonban a csoport nyomásának megfelelően alakul.

Sajnos, azt a gyakorlat is igazolja, hogy elköteleződés nélkül a munkacsoport tagjai nem teljesítenek azon a szinten, ami egyébként a saját, állandó, már kialakult magas igényszintjüknek megfelelne. Elköteleződés nélkül az egyén nem érzi magáénak az elért eredményeket, és felelősséget sem érez azokért.

Körmös Honlapok

Hegyi Krisztina
Bakos /Szabó /Erika
Pilise Nóra
Fegyváriné Pap Marianna
Dóczi Andrea
Szilágyiné Lukács Emőke
ancsakorom
Lili Nails

Copyright © 2009 Informax - Minden jog fenntartva